KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Nuclear Krzysztof Pustowaruk, ul. Gołężycka  14/9, 54-152 Wrocław, NIP: 7822400479, REGON: 302456373 zwanym dalej: Nuclear
  2. Nuclear powołało Inspektora ochrony danych. Kontaktowy adres e-mail: biuro@nuclearit.pl
  3. Nuclear przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie w formularzach na stronie internetowej nuclearit.pl takich jak – formularz rejestracji, formularz zgłoszenia błędu/awarii, formularz kontaktowy. Dane to: imię i nazwisko lub firma, NIP, adres zamieszkania lub adres siedziby, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon), imię i nazwisko osoby wskazanej przez Ciebie jako osoba uprawniona do reprezentacji Ciebie w sprawach dotyczących Twoich usług, a także jej adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon).
  4. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z Nuclear umowy, a także w zakresie niezbędnym do realizacji Twojego żądania, również w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nuclear (wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych) – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
  5. Nuclearit.pl może przekazać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim będącym podwykonawcami Nuclearit.pl
  6. Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.
  7. Posiadasz prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa.
  8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.